Nous vous avons envoyé un message électronique.

Nous sommes désolés mais nous n'avons pas pu vous envoyer le lien sur votre courriel. Veuillez vérifier votre adresse électronique.

Aide contextuelle

GEO5

Tree
Settings
Produit:
Program:
Langue:

Liniové stavby

V rámu "Liniové stavby" se zadávají liniové stavby v terénu.

Postup při zadávání linií, které určují umístění liniových staveb staveb je obdobný jako v případě zadávání hran terénu (pomocí tabulky nebo myši). V dialogovém okně "Nová liniová stavba" ("Editace liniové stavby") se zadává název a typ liniové stavby:

"Podélná liniová stavba" je definována souřadnicemi počátečního a koncového bodu (tabulka je součástí dialogového okna). V rozbalitelném seznamu se volí typ programu pro výpočet (Sedání, Stabilita svahu, MKP...).  V rámu "Spouštění" pak lze zadaný program spustit a předat mu tvar terénu a rozhraní, stejně jako přiřazení zemin do vrstev.

"Linie s body" je definována souřadnicemi lomené čáry a lze na ní zadat další bodové stavby. Bodové stavby se zadávají v tabulce "Bodové stavby na linii", která je součástí dialogového okna "Nová liniová stavba". V rámu "Spouštění" pak lze zadaný program spustit a předat mu mocnosti jednotlivých vrstev a přiřazení zemin.

Liniové stavby lze zadávat pouze v případě, že byl vygenerován platný model terénu.

Zobrazení kresby na desktopu lze v jakémkoliv režimu zadávání dat upravovat pomocí nastavení v dialogovém okně "Nastavení kreslení" a pomocí tlačítek na nástrojové liště "Ovládání kresby".

Rám "Liniové stavby" - zadání, editace

Rám "Liniové stavby" - zadané stavby

Essayez GEO5 gratuitement sans limitation des calculs.