Nous vous avons envoyé un message électronique.

Nous sommes désolés mais nous n'avons pas pu vous envoyer le lien sur votre courriel. Veuillez vérifier votre adresse électronique.

Aide contextuelle

GEO5

Tree
Settings
Produit:
Program:
Langue:

Dimenzování zdi s žebry

Program ze spočtených sil působících na konstrukci dopočítá síly v posuzovaném průřezu zdi (posouvající sílu Q a moment M) a poté provede vlastní posouzení únosnosti průřezu podle nastavení zvoleného v záložce "Výpočet zdí".

Dřík zdi - vodorovný směr

Maximální moment v poli na přední straně dříku:

Maximální moment u žebra na zadní straně dříku:

Maximální posouvající síla:

kde:

σpi

-

průměrné napětí na zadní straně dříku

l

-

vzdálenost mezi žebry

Dřík zdi - svislý směr

Maximální moment uprostřed výšky zdi na přední straně dříku:

Maximální moment u paty zdi na zadní straně dříku:

Maximální posouvající síla:

kde:

σH

-

napětí na zadní straně dříku u paty zdi

H

-

výška zdi

l

-

vzdálenost mezi žebry

Přední výstupek zdi - zeď se žebry vepředu

Maximální moment v poli na horní straně výstupku:

Maximální moment u žebra na spodní straně výstupku:

Maximální posouvající síla:

kde:

σj1

-

maximální napětí pod předním výstupkem

l

-

vzdálenost mezi žebry

Pata zdi - zeď se žebry vzadu

Maximální moment v poli na horní straně paty:

Maximální moment u žebra na spodní straně paty:

Maximální posouvající síla:

kde:

σj

-

maximální napětí pod patou zdi

l

-

vzdálenost mezi žebry

Žebro zdi

Žebro zdi je posuzováno jako obdélníkový průřez, výpočet vnitřních sil je proveden stejně jako u dříku úhlové zdi. Vnitřní síly jsou přenásobeny zatěžovací šířkou l+b (vzdálenost mezi žebry + tloušťka žebra).

Vnitřní síly v ostatních místech posudků (Pata zdi - zeď se žebry vepředu, Přední výstupek zdi - zeď se žebry vzadu) jsou spočteny jako u úhlové zdi.

Essayez GEO5 gratuitement sans limitation des calculs.