Nous vous avons envoyé un message électronique.

Nous sommes désolés mais nous n'avons pas pu vous envoyer le lien sur votre courriel. Veuillez vérifier votre adresse électronique.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Aide contextuelle

GEO5

Tree
Settings
Produit:
Program:
Langue:

Voda

V programu jsou tři možnosti zadání podzemní vody:

  • Zadává se hladina podzemní vody jako průběžné rozhraní pod i nad terén. V tomto případě se automaticky dopočítává objemová tíha zeminy pod hladinou vody.
  • Hodnoty pórového napětí se zadávají v izoliních. Zadávání je shodné jako zadávání rozhraní. Hodnoty pórového napětí se zadávají v tabulce "Seznam rozhraní" v levé dolní části obrazovky. Hodnoty mezi izoliniemi se ve výpočtu lineárně interpolují.
  • Koeficient pórového tlaku ru udává poměr mezi pórovým napětím a geostatickým napětím v zemině. Hodnoty koeficientu ru se zadávají v izoliních. První izolinie je vždy totožná s terénem. Ostatní izolinie se zadávají stejně jako rozhraní terénu. Hodnoty se zadávají v tabulce „Seznam rozhraní“ v levé dolní části obrazovky. Hodnoty mezi izoliniemi se ve výpočtu lineárně interpolují.

Při zadání hodnot pórových napětí resp. koeficientů ru se objemová tíha v celém masivu uvažuje zadanou hodnotou objemové tíhy γ bez ohledu na velikost zadaných  ru, nebo pórového napětí.

Nejjednodušší kontrolou správnosti zadání vlivu vody, je zobrazení pórových napětí ve výstupním okně.

Zadaná rozhraní vody lze kopírovat v rámci všech 2D programů GEO5 pomocí "Geoschránky".

Zobrazení pórových napětí

Essayez GEO5 gratuitement sans limitation des calculs.