Nous vous avons envoyé un message électronique.

Nous sommes désolés mais nous n'avons pas pu vous envoyer le lien sur votre courriel. Veuillez vérifier votre adresse électronique.

Aide contextuelle

GEO5

Tree
Settings
Produit:
Program:
Langue:

Model podloží

Rám "Model podloží" je určen k vytvoření 3D modelu podloží. Model se vytváří z aktivních sond, nebo z přiřazených rozhraní.

Hlavními ovládacími prvky jsou:

  • Tlačítko "Generovat" - spouští Generaci modelu podloží
  • Tabulka sond Obsahuje seznam výpočtových sond.
  • Mezi tabulkou sond a tabulkou vrstev je vykreslena aktuálně vybraná sonda, i se zobrazením nulových vrstev.
  • Tabulka vrstev - Obsahuje seznam zadaných vrstev, seznam přiřazených rozhraní která danou vrstvu zespoda ohraničují, pořadí generace rozhraní a zda bude rozhraní vyhlazeno. Obsah tabulky je určen určen řídící sondou.

Model podloží je nejjednoduší vytvořit pomocí přiřazených rozhraní, které se generují z vytvořených IG řezů.

Model lze také vytvořit pouze ze sond, u složitější geologie jde ale o poměrně náročný proces.

Rám "Model podloží"

Tlačítko "Modelovat znovu" - zruší vytvořený model (Všechny nově vytvořené sondy pak budou vymazány a sondy vytvořené ze Zemních profilů budou obnoveny do původních hodnot).

Zobrazení kresby na desktopu lze v jakémkoliv režimu zadávání dat upravovat pomocí nastavení v dialogovém okně "Nastavení kreslení" a pomocí tlačítek na nástrojové liště "Ovládání kresby".

Důležitou funkcí programu je využití tlačítka "ZPĚT", které umožnuje se kdykoliv vrátit k původnímu stavu před úpravou.

Essayez GEO5 gratuitement sans limitation des calculs.