Nous vous avons envoyé un message électronique.

Nous sommes désolés mais nous n'avons pas pu vous envoyer le lien sur votre courriel. Veuillez vérifier votre adresse électronique.

Aide contextuelle

GEO5

Tree
Settings
Produit:
Program:
Langue:

Modul reakce podloží podle CUR 166

V následující tabulce jsou hodnoty modulů reakce podloží získané na základě vyhodnocení dat z nizozemské praxe (popsané v CUR 166). V tabulce jsou zobrazeny sečnové moduly, které program ve výpočtu automaticky přepočítá do sečnových modulů reakce podloží - viz nelineární modul reakce podloží.

kh,1  (kN/m3)

p0 < ph < 0,5ppas

kh,2 (kN/m3)

0,5ppas ≤ ph 0,8ppas

kh,3  (kN/m3)

0,5ppas ≤ ph 1,0

Písek

kyprý

středně ulehlý

ulehlý

12000 - 27000

20000 - 45000

40000 - 90000

6000 - 13500

10000 - 22500

20000 - 45000

3000 - 6750

5000 - 11250

10000 - 22500

Jíl

měkký

tuhý

pevný

2000 - 4500

4000 - 9000

6000 - 13500

800 - 1800

2000 - 4500

4000 - 9000

500 - 1125

800 - 1800

2000 - 4500

Rašelina

měkká

tuhá

1000 - 2250

2000 - 4500

500 - 1125

800 - 1800

250 - 560

500 - 1125

kde:

p0

-

hodnota tlaku v klidu [kN/m2]

ppas

-

pasivní zemní tlak [kN/m2]

ph

vodorovný tlak odpovídající danému posunu konstrukce [kN/m2]

Graf konstrukce modulu reakce podloží

Literatura:

CUR 166 Damwandconstructies, available at Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving: P.O.Box 420, 2800 AK Gouda (NL).

Essayez GEO5 gratuitement sans limitation des calculs.