Nous vous avons envoyé un message électronique.

Nous sommes désolés mais nous n'avons pas pu vous envoyer le lien sur votre courriel. Veuillez vérifier votre adresse électronique.

Aide contextuelle

GEO5

Tree
Settings
Produit:
Program:
Langue:

Načtení dat do rozhraní

V menu programu ("Soubor") se zvolí položka "Importovat", "Formát DXF do rozhraní" a standardním způsobem se vybere soubor určený pro import.

Data se načtou a zobrazí v dialogovém okně Import DXF, ve kterém lze volit jednotlivé vrstvy a určit další parametry. Po importu program automaticky přizpůsobí rozsah světa úlohy načteným datům.

Po potvrzení tlačítkem "OK" se založí nová úloha a data se načtou do rozhraní.

Pokud se nepovede kompletně načíst vybrané vrstvy konstrukce, program nám umožní použít načtený soubor DXF jako šablonu.

Načtení dat do rozhraní

Essayez GEO5 gratuitement sans limitation des calculs.