Nous vous avons envoyé un message électronique.

Nous sommes désolés mais nous n'avons pas pu vous envoyer le lien sur votre courriel. Veuillez vérifier votre adresse électronique.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Aide contextuelle

GEO5

Tree
Settings
Produit:
Program:
Langue:

2. MS - sednutí a natočení základu

V rámu "2. MS" se počítá sednutí a natočení základu. V rámu lze provést více výpočtů. Posouzení lze provést pro jednotlivá zatížení, nebo program vyhledá zatížení s maximálním účinkem (lze vybrat v rozbalitelném seznamu).

Výpočet sednutí a natočení základu  je proveden podle teorie zadané v záložce "Patky".

V rámci obou mezních stavů (únosnost, použitelnost) program posuzuje excentricitu základu. Hodnota maximální dovolené excentricity základu ealw se zadává v rámu "Nastavení" v záložce "Patky".

Od napětí v základové spáře lze odečíst geostatické napětí, které je uvažováno:

  • od původního terénu
  • od upraveného terénu
  • neuvažováno

Průběh geostatického napětí a přírůstku napětí pod základem je vykreslen v levé části desktopu. Kóta pod základem představuje hloubku deformační zóny. Napětí je vykresleno pod bodem základu s charakteristickou deformací.

V rámu lze také zadat redukční součinitele výpočtu sedání.

Detailní výpis výsledků posouzení se zobrazuje v pravé části desktopu. Zobrazení kresby lze měnit v rámu "Nastavení kreslení".

Rám "2. Mezní stav - sednutí a natočení základu"

Essayez GEO5 gratuitement sans limitation des calculs.