Nous vous avons envoyé un message électronique.

Nous sommes désolés mais nous n'avons pas pu vous envoyer le lien sur votre courriel. Veuillez vérifier votre adresse électronique.

Aide contextuelle

GEO5

Tree
Settings
Produit:
Program:
Langue:

Koeficient penetrometru

Koeficient penetrometru α [-] představuje poměr tzv. čisté plochy, která se určuje na základě kalibračního měření v laboratoři (snaha o eliminaci nepříznivých účinků tření objímky a nerovných konců kuželového hrotu). Typické hodnoty tohoto součinitele jsou v rozmezí 0,7 až 0,85.

Účinky nerovných konců kuželového hrotu a tření objímky (zdroj: [4], obrázek 20, strana 22)

Literatura:

[1] ČSN EN ISO 22476-1: Geotechnický průzkum a zkoušení – Terénní zkoušky. Část 1: Statická penetrační zkouška s elektrickým snímáním dat a měřením pórového tlaku. 2013.

[2] ČSN EN ISO 22476-12: Geotechnický průzkum a zkoušení – Terénní zkoušky. Část 12: Statická penetrační zkouška s mechanickým hrotem. 2009.

[3] Robertson, P. K.: Interpretation of Cone Penetration Tests – a unified approach. Canadian Geotechnical Journal, 2009, číslo 46, strany 1337 – 1355.

[4] Robertson, P. K and Cabal, K. L.: Guide to Cone Penetration Testing for Geotechnical Engineering. Gregg Drilling & Testing, Inc., USA, 6. vydání, 2014, 133 stran.

Essayez GEO5 gratuitement sans limitation des calculs.