Nous vous avons envoyé un message électronique.

Nous sommes désolés mais nous n'avons pas pu vous envoyer le lien sur votre courriel. Veuillez vérifier votre adresse électronique.

Aide contextuelle

GEO5

Tree
Settings
Produit:
Program:
Langue:

Zobrazeni na mapách Google

Programy GEO5 umožňují zobrazit umístění konstrukce na mapách Google. U většiny programů lze se v rámu "Profil" zadat souřadnice GPS nebo v české verzi programu i JTSK.

Zadání souřadnic stavby

Souřadnice GPS a JTSK se vzájemně automaticky dopočítávají. Stisknutím tlačítka "Zobrazit na mapě" zobrazíme umístění stavby v Mapách Google.

Umístění stavby na Google Maps

V programu "Stratigrafie" lze zobrazit tvar staveniště a provedené vrty a zemní zkoušky. Pokud je zadaný souřadný systém S-JTSK provádí se přepočet na souřadnice GPS automaticky. Pro ostatní souřadné systémy je nutné zadat jeden bod v lokálních souřadnicích i souřadnicích GPS - zadává se v rámu Staveniště. Tím dojde k definici umístění modelu.

Zadání umístění stavby

Stavba se zkouškami v Google Maps

Essayez GEO5 gratuitement sans limitation des calculs.