Nous vous avons envoyé un message électronique.

Nous sommes désolés mais nous n'avons pas pu vous envoyer le lien sur votre courriel. Veuillez vérifier votre adresse électronique.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Aide contextuelle

GEO5

Tree
Settings
Produit:
Program:
Langue:

Monitory

Rám "Monitory" obsahuje tabulku se seznamem zadaných monitorů. Přidání monitorů se provádí v dialogovém okně "Nové monitory". Monitor lze zadat bodový, nebo spojnicový. V dialogové okně se zadávají souřadnice bodu monitoru a aktivita monitoru.

Zadané monitory lze také editovat na desktopu pomocí aktivních objektů.

Program umožňuje zadání libovolného množství bodových a spojnicových monitorů kdekoliv v konstrukci i mimo ni. Monitory mají několik funkcí:

  • zobrazení hodnot veličin v určitém bodě (bodový monitor)
  • zobrazení hodnot rozdílu vzdálenosti dvou bodů oproti předchozí fázi budování d[N], nebo oproti  fázi zadání, kde N je číslo fáze budování (spojnicový monitor)

V bodových monitorech se také zaznamenávají hodnoty veličin v průběhu výpočtu jednotlivých fází. Ty lze pak vypsat do výstupního protokolu nebo použít pro vytvoření grafů.

Seznam veličin, které se zobrazují u jednotlivých monitorů se nastavuje v dilogovém okně "Nastavení monitorů". Okno se otevítá pomocí tlačítka "Nastavení" na vodorovné liště "Monitory".

Rám "Monitory"

Essayez GEO5 gratuitement sans limitation des calculs.