Nous vous avons envoyé un message électronique.

Nous sommes désolés mais nous n'avons pas pu vous envoyer le lien sur votre courriel. Veuillez vérifier votre adresse électronique.

Aide contextuelle

GEO5

Tree
Settings
Produit:
Program:
Langue:

Souřadný systém (znaménková konvence)

Vnitřní síly

Vnitřní síly jsou definovány takto:

Kladný smysl vnitřních sil vyplývá z následujícího obrázku:

Hlavní momenty a směr hlavních os se počítají pomocí vztahů:

Význam těchto veličin je následující: vnitřní síly můžeme přetransformovat ze souřadnicového systému (x, y) do jiného systému (, ) vzniklého rotací kolem osy z o nějaký úhel. Úhel α je takový úhel rotace, že transformovaný moment mx´y´ je roven nule a momenty m a m dosahují maximální resp. minimální hodnoty m1 a m2.

Obdobně se určuje maximální posouvající síla:

a úhel mezi vmax a osou x:

Zatížení

Konvence zadávání silového a momentového zatížení vyplývá z následujících obrázku:

Upozorňujeme na odlišnou konvenci při zadávání zatížení momentem M (v bodě nebo podél linie) a u vnitřních momentů m. Zatímco moment Mx otáčí kolem osy x (tak, jak je zvykem u nosníků), vnitřní síla otáčející kolem x je my.

Essayez GEO5 gratuitement sans limitation des calculs.