Nous vous avons envoyé un message électronique.

Nous sommes désolés mais nous n'avons pas pu vous envoyer le lien sur votre courriel. Veuillez vérifier votre adresse électronique.

Aide contextuelle

GEO5

Tree
Settings
Produit:
Program:
Langue:

Zeminy

Rám "Zeminy" obsahuje tabulku se seznamem zadaných zemin. Zvláštností této tabulky je zobrazení údajů o aktuálně vybrané zemině v pravé části rámu. Pokud je v tabulce vybráno více záznamů (zemin), řadí se informace o jednotlivých zeminách za sebou.

Přidání zeminy se provádí v dialogovém okně "Přidání nových zemin".

V programu "Patky CPT" se zadává pouze objemová tíha zeminy γ a objemová tíha saturované zeminy γsat. Tyto charakteristiky jsou použity pro výpočet geostatického napětí, resp. vztlaku.

Rám "Zeminy" není dostupný při výpočtu únosnosti metodou Meyerhof (CPT i SPT).

Data zadaných zemin lze kopírovat v rámci všech programů GEO5 pomocí "Geoschránky".

Rám "Zeminy"

Essayez GEO5 gratuitement sans limitation des calculs.