Nous vous avons envoyé un message électronique.

Nous sommes désolés mais nous n'avons pas pu vous envoyer le lien sur votre courriel. Veuillez vérifier votre adresse électronique.

Aide contextuelle

GEO5

Tree
Settings
Produit:
Program:
Langue:

Doporučený postup modelování

Modelování konstrukce metodou konečných prvků je poměrně složitý proces. Většina uživatelů má snahu zadat celou komplikovanou úlohu na první pokus - v případě kdy pak úloha nekonverguje je těžké najít příčinu. Doporučujeme tedy následující postup:

1) Kompletně namodelovat topologii konstrukce

2) Zeminy a kontaktní prvky zadat jako pružné (lineární modely)

3) Vygenerovat hrubou síť

4) Namodelovat všechny fáze budování

5) Provést výpočet všech fází (stačí spustit výpočet v poslední fázi budování - všechny ostatní fáze se dopočtou automaticky).

6) Provedeme vyhodnocení

Pokud výpočet neproběhne, je konstrukce špatně zadaná - např nosníky mají příliš mnoho vnitřních kloubů a tvoří mechanismus, rozpěry nejsou uchyceny do konstrukce ap. Program obsahuje řadu kontrolních procedur, které uživatele na toto upozorní, ale některé chyby vstupního modelu nelze předem odchytit.

Pokud se podařilo provést výpočet poslední fáze, doporučujeme provést kontrolu deformace konstrukce a tím i reálnosti zadaných parametrů zemin a tuhostí konstrukce. Při plastickém modelu zeminy bude deformace vždy větší než při elastickém modelu - vychází-li již nyní příliš velké deformace, je nutné provést úpravu modelu a k výpočtu s nelineárními modely nemusíme přistupovat.

Pokud je výpočet proveden a deformace odpovídají našim představám, můžeme pokračovat v modelování.

7) Změníme materiálový model zemin na nelineární (Mohr-Coulomb, Drucker-Prager)

8) Provedeme výpočet a vyhodnotíme podle bodu 6.

9) Zadáme nelineární kontaktní prvky

10) Provedeme výpočet a vyhodnotíme podle bodu 6

11) Zjemníme a upravíme síť konečných prvků a provedeme konečný výpočet.

Přestože tento postup vypadá složitý a poněkud krkolomný, ušetří u složitých úloh velké množství času a zkoumání proč program nekonverguje k řešení.

Essayez GEO5 gratuitement sans limitation des calculs.