Nous vous avons envoyé un message électronique.

Nous sommes désolés mais nous n'avons pas pu vous envoyer le lien sur votre courriel. Veuillez vérifier votre adresse électronique.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Aide contextuelle

GEO5

Tree
Settings
Produit:
Program:
Langue:

Nastavení

Rám "Nastavení" je určen k celkovému nastavení výpočtů programu. V rámu se volí základní teorie popřípadě normy, podle kterých bude úloha počítána.

V rámu se zadávají charakteristiky úlohy (typ úlohy, typ výpočtu), způsob výpočtu primární napjatosti (geostatická napjatost, Ko procedura) a výpočtové normy pro betonové a ocelové konstrukce.

Dostupné typy úlohy (rovinná úloha, osová symetrie) a typ výpočtu (napjatost, stabilita svahu, ustálené nebo neustálené proudění, tunely, konsolidace, zemětřesení) jsou závislé na zakoupené konfiguraci programu.

I v případě, kdy máte všechny moduly zakoupeny, doporučujeme obezřetně zvolit typ výpočtu - složitější typy vyžadují výrazně více vstupních dat a mohou zbytečně komplikovat práci s programem.

Dále se zde stanovuje způsob výpočtu napjatosti první fáze - buď standardní výpočet geostatické napjatosti, nebo Ko procedura.

V tomto rámu je také možnost zaškrtnout volby pro rozšířené možnosti programu, které pro běžné výpočty není nutné zadávat.

Jedná se o následující možnosti:

  • Podrobné parametry generování sítě
  • Podrobné parametry zemin
  • Speciální modely zemin
  • Podrobné parametry pro proudění
  • Zatížení teplotou
  • Podrobné výsledky

Rám "Nastavení"

Essayez GEO5 gratuitement sans limitation des calculs.