Nous vous avons envoyé un message électronique.

Nous sommes désolés mais nous n'avons pas pu vous envoyer le lien sur votre courriel. Veuillez vérifier votre adresse électronique.

Aide contextuelle

GEO5

Tree
Settings
Produit:
Program:
Langue:

Parametry dimenzování

V rámu "Parametry dimenzování" se zadávají údaje potřebné pro dimenzování podélné a smykové výztuže. Zadává se číslo kombinace (popř. všechny kombinace) pro kterou bude výztuž počítána. Materiál podélné výztuže lze volit z "Katalogu materiálů", nebo lze zadat vlastní charakteristiky výztuže v "Editoru materiálu". Smyková výztuž se zadává jako ohyby, nebo třmínky (u ohybů se zadává jejich úhel).

V případě výpočtu dimenzování program generuje hodnoty následujících veličin. Výpočet je proveden podle normy nastavené v záložce "Materiály a normy".

Rám "Parametry dimenzování"

Essayez GEO5 gratuitement sans limitation des calculs.