Nous vous avons envoyé un message électronique.

Nous sommes désolés mais nous n'avons pas pu vous envoyer le lien sur votre courriel. Veuillez vérifier votre adresse électronique.

Aide contextuelle

GEO5

Tree
Settings
Produit:
Program:
Langue:

Stanovení tlaku

V rámu "Stanovení tlaku" se zadává hloubka smykové plochy a zatížení piloty nad touto smykovou plochou.

Aktivní vodorovná síla působí za konstrukcí a je definována jednou z následujících možností:

  • reziduální posouvající síla - v následujících fázích může být velikost síly změněna
  • aktivní zemní tlak
  • zadat průběh tlaku - v tomto případě se v tabulce zadává celkový tlak působící na pilotu nad smykovou plochou, pasivní vodorovná síla se již nezadává.

Pasivní vodorovná síla působí před konstrukcí a je definována jednou z následujících možností:

  • reziduální vzdorující síla - v následujících fázích může být velikost síly změněna nebo automaticky dopočtena dle změny terénu před konstrukcí.
  • pružiny

Reziduální aktivní a pasivní síly lze nejlépe získat výpočtem v programu "Stabilita svahu" a přenést do programu "Stabilizační pilota". Dále se zadává předpokládaný tvar rozdělění napětí. Program zadané aktivní a pasivní síly nijak dále NEREDUKUJE - je tedy je nutné je stanovit podle příslušných norem a upravit příslušným výpočtovým součinitelem.

Pokud jsou síly získány z programu "Stabilita svahu", odpovídají způsobu výpočtu nastavenému v programu. Např. při výpočtu podle Eurokódu EN 1997-1 se do programu "Stabilizační pilota" přenesou již výpočtové hodnoty sil.

Rám "Stanovení tlaku"

Essayez GEO5 gratuitement sans limitation des calculs.