Nous vous avons envoyé un message électronique.

Nous sommes désolés mais nous n'avons pas pu vous envoyer le lien sur votre courriel. Veuillez vérifier votre adresse électronique.

Aide contextuelle

GEO5

Tree
Settings
Produit:
Program:
Langue:

Hydraulický zdvih

Posouzení hydraulického zdvihu

Stabilita zeminy proti porušení dna nadzdvižením v důsledku proudění vody v základové půdě (HYD) se pro posouzení podle mezních stavů ověřuje vztahem:

kde:

udst

-

destabilizující celkový pórový tlak vody

σstb

-

stabilizující svislé napětí, resp. stabilizující tíha zeminy

γh

-

součinitel redukce únosnosti na hydraulický zdvih

Stabilita zeminy proti porušení dna nadzdvižením v důsledku proudění vody v základové půdě (HYD) se pro posouzení podle stupně bezpečnosti ověřuje vztahem:

kde:

udst

-

destabilizující celkový pórový tlak vody

σstb

-

stabilizující svislé napětí, resp. stabilizující tíha zeminy

SFh

-

stupeň bezpečnosti na hydraulický zdvih

Porušení nadzdvižením dna - schematické zobrazení pažící konstrukce

Posouzení vyplavování zeminy

Vyplavování zeminy (vlivem sufoze) se pro posouzení podle mezních stavů ověřuje vztahem:

kde:

i

-

hydraulický gradient

ic

-

kritický hydraulický gradient, kde ic = γsu/γw

γp

-

součinitel redukce únosnosti na vyplavování zeminy

Vyplavování zeminy (vlivem sufoze) se pro posouzení podle stupně bezpečnosti ověřuje vztahem:

kde:

i

-

hydraulický gradient

ic

-

kritický hydraulický gradient, kde ic = γsu/γw

SFp

-

stupeň bezpečnosti na vyplavování zeminy

Literatura:

Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla.

Essayez GEO5 gratuitement sans limitation des calculs.