Nous vous avons envoyé un message électronique.

Nous sommes désolés mais nous n'avons pas pu vous envoyer le lien sur votre courriel. Veuillez vérifier votre adresse électronique.

Aide contextuelle

GEO5

Tree
Settings
Produit:
Program:
Langue:

Modul reakce podloží podle NF P 94-282

Modul reakce podloží kh podle NF P94-282:2009-03 závisí na ohybové tuhosti pažící konstrukce Estr Istr a presiometrickém modulu určeném podle Menarda EM. Hodnota modulu reakce podloží se určí podle vztahu:

kde:

kh

-

modul reakce podloží [MN/m3]

EM

-

presiometrický modul určený podle Menarda [MPa]

α

-

empirický koeficient v závislosti na typu zeminy, resp. horniny [-]

Estr Istr

-

ohybová tuhost pažící konstrukce [MNm2]

B0

-

jednotková délka pažící konstrukce [1 bm]

E

-

modul pružnosti materiálu pažící konstrukce [MPa]

I

-

moment setrvačnosti průřezu [m4/m]

Hodnoty empirického součinitele α [-] pro různé typy zemin

Typ zeminy

Rašelina

Jíl

Silt

Písek

Štěrk

α

EM/pLM

α

EM/pLM

α

EM/pLM

α

EM/pLM

α

Překonsolidované

-

> 16

1

> 14

2/3

> 12

1/2

> 10

1/3

Normálně konsolidované

1

9 - 16

2/3

8 -14

1/2

7 -12

1/3

6 -10

1/4

Nekonsolidované

-

7 - 9

1/2

5 - 8

1-2

5 -7

1-3

-

-

Hodnoty empirického součinitele α [-] pro různé typy hornin (podle stupně jejich porušení)

Typ horniny

α [-]

Neporušená, zdravá

2/3

Nepatrně porušená, nezvětralá

1/2

Velmi porušená, zvětralá

1/3

Metamorfovaná

2/3

Literatura:

NF P94-282: březen 2009, strany 142 – 146.

Essayez GEO5 gratuitement sans limitation des calculs.