Nous vous avons envoyé un message électronique.

Nous sommes désolés mais nous n'avons pas pu vous envoyer le lien sur votre courriel. Veuillez vérifier votre adresse électronique.

Aide contextuelle

GEO5

Tree
Settings
Produit:
Program:
Langue:

Plášťové tření kořene mikropiloty

Orientační hodnoty mezního plášťového tření (doporučení autorů programu)

Zemina

Plášťové tření [kPa]

jíl měkký

40 - 60

jíl tuhý

65 - 85

jíl pevný

130 - 170

písek přirozeně vlhký, kyprý

110 - 150

písek přirozeně vlhký, středně ulehlý

140 - 180

písek přirozeně vlhký, ulehlý

170 - 230

písek zvodnělý, kyprý

80 - 130

písek zvodnělý, středně ulehlý

120 - 160

písek zvodnělý, ulehlý

160 - 200

jíl písčitý, měkký

50 - 70

jíl písčitý, tuhý

75 - 95

jíl písčitý, pevný

125 - 165

písek jílovitý, vlhký, kyprý

90 - 135

písek jílovitý, vlhký, středně ulehlý

135 - 165

písek jílovitý, vlhký, ulehlý

150 - 170

písek jílovitý, zvodnělý, kyprý

80 - 105

písek jílovitý, zvodnělý, středně ulehlý

90 - 130

písek jílovitý, zvodnělý, ulehlý

115 - 155

Hodnoty mezního plášťového tření podle DIN 4128

Zemina

Průměrné mezní plášťové tření

tlačené piloty [kPa]

tažené piloty

[kPa]

středně až hrubozrnný písek

200

100

písek a štěrkopísek

150

80

soudržné zeminy

100

50

Doporučené parametry kořenů kotev (Mišove, Klein, Inženýrské stavby 5/1986)

Typ uložení mikropiloty v hlavě

konečný inj.tlak [MPa]

počet injekt.

průměr kořene [mm]

délka kořene [m]

plášť. tření

[kPa]

skalní horniny

-

0

120

5 - 3

1000 - 1600

poloskalní horniny

0,5 - 3,0

0 - 1

120 - 220

7 - 3

300 - 1000

štěrk. injektovatelné zeminy

1,0

1 - 2

250 - 400

7 - 5

250 - 320

štěrk. neinjektovatelné zeminy

2,0 - 4,0

1 - 2

280 - 350

7 - 5

230

středně a jemnozrnné písky

1,5 - 4,0

2 - 3

220 - 350

12 - 7

150 - 180

soudržné tvrdé a pevné zeminy

1,5 - 3,0

1 - 3

200 - 280

17 - 8

130 - 190

soudrž. pevné až tuhoplastické zem.

1,0 - 2,5

2 - 3

150 - 400

20 - 9

100 - 130

soudržné měkkoplastické zeminy

0,5 - 2,0

3 - 4

300 - 450

27 - 13,5

50 - 70

Essayez GEO5 gratuitement sans limitation des calculs.