Nous vous avons envoyé un message électronique.

Nous sommes désolés mais nous n'avons pas pu vous envoyer le lien sur votre courriel. Veuillez vérifier votre adresse électronique.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Aide contextuelle

GEO5

Tree
Settings
Produit:
Program:
Langue:

Stabilita

Program při výpočtu stability redukuje zadané hodnoty úhlu vnitřního tření a soudržnosti zemin a hledá okamžik, kdy dojde k zplastizování konstrukce a její nestabilitě. Výsledkem výpočtu je pak stupeň stability, který odpovídá klasickým stabilitním metodám.

Pro výpočet stability je nutné mít materiálový model všech zemin Mohr-Coulomb, Drucker-Prager nebo modifikovaný Mohr-Coulomb a šesti-uzlové prvky. Standardní parametry výpočtu stupně stability lze měnit v dialogovém okně "Nastavení výpočtu".

Program v módu stabilita umožňuje výstup pouze deformací  (ve směru Z a X) a přetvoření (celkového resp. plastického). Deformace konstrukce odpovídá stavu výpočtu pro redukované parametry zemin - nemá tedy se skutečnou deformací nic společného - podává obraz chování celého svahu resp. konstrukce v okamžiku porušení.

Velice vhodným výstupem u výpočtu stability jsou vektory posunů a ekvivalentní plastické deformace. Plastické deformace ukazují tvar a velikost plastických deformací (v tomto případě smykové plochy).

Program dále umožňuje posoudit svah v souladu s teorií mezních stavů resp. podle EN1997-1, návrhový přístup 3. V okně zadáme součinitele redukce úhlu vnitřního tření zeminy γM,ϕ a součinitele redukce efektivní soudržnosti zeminy γM,c, které redukují všechny vstupní parametry zemin. Pokud redukci zavedeme v souladu s EN 1997 (γM,ϕ = 1,25, γM,c = 1,25), je svah vyhovující pro FS = 1.0.

Rám "Stabilita"

Ekvivalentní plastické  přetvoření - smyková plocha

Essayez GEO5 gratuitement sans limitation des calculs.