Nous vous avons envoyé un message électronique.

Nous sommes désolés mais nous n'avons pas pu vous envoyer le lien sur votre courriel. Veuillez vérifier votre adresse électronique.

Aide contextuelle

GEO5

Tree
Settings
Produit:
Program:
Langue:

Souřadné systémy

Globální souřadný systém

-

je pravotočivý

-

kladná osa X jde zleva doprava

-

kladná osa Z jde zdola nahoru

-

kladná osa Y se "zapichuje" do roviny XZ

-

kladný směr rotace kolem osy Y je ve směru otáčení hodinových ručiček

-

GSS se uplatní pro souřadnice

-

obecně by se dalo říci, že kladné zatížení působí proti kladné ose, kladná rotace je v kladném smyslu globální rotace

-

všude je třeba prostudovat specifikace kladného směru

Přitížení

-

je vždy na vodorovnou linii (nebo v bodě)

-

zadává se počátek (bod) a délka

-

kladné přitížení pod nulovým úhlem působí proti směru osy Z

-

nulový úhel znamená svislé přitížení

-

úhel roste ve směru otáčení hodinových ručiček

-

úhel má rozsah <-180o, 180o>

Kotvy

-

kotva se mimo jiné zadává počátkem a úhlem

-

nulový úhel je ve směru osy X

-

úhel roste ve směru otáčení hodinových ručiček

-

úhel má rozsah <-180o, 180o>

Poklesy a natočení podpor

-

poklesy se zadávají ve směru os X, Z a okolo osy Y

-

kladný pokles je proti směru osy

-

kladné natočení je ve směru otáčení hodinových ručiček

Zatížení nosníků

-

lokální souřadný systém je pravotočivý

-

osa XL nosníku jde od počátku nosníku k jeho konci

-

osa ZL nosníku je na ni kolmá, natočena o 90o proti směru hodinových ručiček

-

zatížení může být ve třech směrech:

- globální Z

- globální X

- lokální kolmo (Z)

-

kladné zatížení v globálním směru působí proti příslušné ose

-

kladné zatížení v kolmém směru působí proti směru osy ZL

-

úhel zatížení α je kladný po směru hodinových ručiček

-

kladný moment působí ve směru otáčení hodinových ručiček

-

umístění zatížení v ose XL

- souřadnice, souřadnice počátku

- délka zatížení

-

druhy zatížení (vždy ve výše uvedených směrech)

- osamělá síla

- osamělý moment

- spojité rovnoměrné na celý nosník

- spojité lichoběžník na celý nosník (může být motýlek)

- spojité rovnoměrné na část nosníku

- spojité lichoběžník na část nosníku (může být motýlek)

Plošné výsledky

-

kladné napětí Sigma znamená tlak, záporné tah

-

kladné přetvoření Epsilon znamená tlak, záporné tah

Vnitřní síly na nosnících

-

kladná N znamená tah, záporná tlak

-

kladné přetvoření Epsilon znamená tlak, záporné tah

Essayez GEO5 gratuitement sans limitation des calculs.