Nous vous avons envoyé un message électronique.

Nous sommes désolés mais nous n'avons pas pu vous envoyer le lien sur votre courriel. Veuillez vérifier votre adresse électronique.

Aide contextuelle

GEO5

Tree
Settings
Produit:
Program:
Langue:

IG řezy

Rám "IG řezy" je určen k vytváření geologických řezů, ve kterých jsou znázorněny zadané Zkoušky a Zemní profily. Dále se zde zadávají rozhraní mezi vrstvami zemin, zlomy, hladiny vody, stavby a další uživatelské popisy.

Tento rám je dostupný uživatelům se zakoupeným modulem "Řezy".

Program umožnuje definovat libovolné množství řezů, které jsou zobrazeny v tabulce.

V rámu se nejprve zadá konstruovaný řez - rovný nebo lomený. Body řezu lze umístit kdekoliv v rámci staveniště - pokud je některý bod mimo staveniště, řez nelze konstruovat.

Při zadávání řezu mohou být body umístěny volně v rámci staveniště, nebo se dají "chytat" na zadané polní zkoušky. Grafické zadání se ukončí zadáním bodu dvakrát na stejném místě. Po zadání řezu se dialogové okno zobrazí v módu "Topologie".

Rám "IG řezy"

Vlastní řez se zadává a edituje v dialogovém okně, ve kterém se pohybujeme pomocí záložek.

Cílem konstrukce tvorby IG řezů je především vytvořit a publikovat Geologický řez, ale v rámci jeho tvorby i definovat geotechnické typy zemin a upravit zemní profily pro snadnou generaci 3D modelu.

Výkres geologického řezu

Essayez GEO5 gratuitement sans limitation des calculs.