Nous vous avons envoyé un message électronique.

Nous sommes désolés mais nous n'avons pas pu vous envoyer le lien sur votre courriel. Veuillez vérifier votre adresse électronique.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Aide contextuelle

GEO5

Tree
Settings
Produit:
Program:
Langue:

Zemětřesení

V rámu "Zemětřesení" se zadávají parametry zemětřesení. Směry zadaných účinků zemětřesení jsou zobrazeny na desktopu.

Pokud nejsou koeficienty Kh a Kv získány měřením, lze je dopočítat postupem podle EN 1998-5.

Výpočet stability stavu s vlivem zemětřesení je popsán v teoretické části nápovědy "Vliv zemětřesení".

Rám "Zemětřesení"

Essayez GEO5 gratuitement.