GEO5 Logiciel

Aide contextuelle

Tree
Settings
Program:
Langue:

Zemětřesení

V rámu "Zemětřesení" se zadávají parametry zemětřesení. Směry zadaných účinků zemětřesení jsou zobrazeny na desktopu.

Pokud nejsou koeficienty Kh a Kv získány měřením, lze je dopočítat postupem podle EN 1998-5.

Výpočet stability stavu s vlivem zemětřesení je popsán v teoretické části nápovědy "Vliv zemětřesení".

Rám "Zemětřesení"

Essayez GEO5 gratuitement.