Nous vous avons envoyé un message électronique.

Nous sommes désolés mais nous n'avons pas pu vous envoyer le lien sur votre courriel. Veuillez vérifier votre adresse électronique.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Aide contextuelle

GEO5

Tree
Settings
Produit:
Program:
Langue:

Pružné oblasti

Rám "Pružné oblasti" obsahuje tabulku se seznamem zadaných pružných oblastí.

Zadávání pružných oblastí je zcela shodné se standardním zadáváním rozhraní.

Při zatížení zeminy napětím, jehož hodnota dosáhne meze plasticity, dojde v zemině k vzniku deformací, které v materiálu přetrvávají i po odtížení. Tuto trvalou deformaci nazýváme plastickým přetvořením materiálu a lze ji modelovat pomocí standardních modelů typu Mohr-Coulomb, Drucker-Prager či pokročilých modelů typu Cam clay.

Pokud při modelování metodou konečných prvků chceme vývoj plastických deformací v určitém místě a určité výpočetní fázi potlačit, můžeme použít funkce "Pružné oblasti". Pružné oblasti se zadávají v dané fázi polygonem bodů. Elasticky se chová každý prvek, který alespoň částečně zasahuje do oblasti.

Rám "Pružné oblasti"

Pružné oblasti ovlivňují chování modelů:

Chování ostatních modelů zadání pružné oblasti neovliňuje.

Essayez GEO5 gratuitement sans limitation des calculs.