Nous vous avons envoyé un message électronique.

Nous sommes désolés mais nous n'avons pas pu vous envoyer le lien sur votre courriel. Veuillez vérifier votre adresse électronique.

Aide contextuelle

GEO5

Tree
Settings
Produit:
Program:
Langue:

Funkce myši

Stejně jako ostatní aplikace v prostředí Windows, využívají programy GEO5 myš.

Použití

Maska myši

Tlačítko myši

Popis funkce

Výběr

levé

Kliknutím levého tlačítka myši se vybere aktivní objekt nebo řádek tabulky.

Ukázka (příklad použití)

Multivýběr

CTRL + levé, SHIFT + levé

Přidržením klávesy CTRL a kliknutím levého tlačítka myši přidá (odebere) do výběru libovolný počet aktivních objektů, nebo řádků tabulky. V tabulce se přidržením klávesy SHIFT a kliknutím levého tlačítka myši vyberou všechny řádky nahoru/dolů od vybraného řádku.

Ukázka (příklad použití)

Grafický výběr

levé

Přidržením levého tlačítka myši a tažením na desktopu se vytvoří zvýrazněná oblast. Aktivní objekty v oblasti (i částečně vybrané) se přidají do výběru.

Ukázka (příklad použití)

Změna měřítka

Prostřední (kolečko, kolébka)

Posunem kolečka (kolébky) zvětší (zmenší) měřítko kresby na desktopu se zachováním středu výřezu.

Ukázka (příklad použití)

Změna měřítka

Prostřední (kolečko, kolébka)

Poklepáním (double click) kolečka upraví maximálním zvětšením měřítko kresby tak, aby byly vidět všechny objekty ve výřezu.

Ukázka (příklad použití)

Posun

Prostřední (kolečko, kolébka)

Posune libovolným směrem zobrazený výřez - posun provedeme tažením a současným stlačením prostředního tlačítka (kolečka) myši.

Ukázka (příklad použití)

Natočení

Prostřední (kolečko, kolébka)

Přidržením klávesy CTRL se současným stisknutím prostředního tlačítka (kolečka) natočí 3D scénu.

Ukázka (příklad použití)

Otevření dialogu

levé

Poklepáním (double click) levého tlačítka myši na aktivní objekt, nebo řádek tabulky, otevře související dialogové okno.

Ukázka (příklad použití)

Kontextová nabídka

pravé

Kliknutím pravého tlačítka myši na aktivní objekt, nebo řádek tabulky, otevře kontextovou nabídku.

Ukázka (příklad použití)

Essayez GEO5 gratuitement sans limitation des calculs.