Nous vous avons envoyé un message électronique.

Nous sommes désolés mais nous n'avons pas pu vous envoyer le lien sur votre courriel. Veuillez vérifier votre adresse électronique.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Aide contextuelle

GEO5

Tree
Settings
Produit:
Program:
Langue:

Zeminy

Rám "Zeminy" obsahuje tabulku se seznamem zadaných zemin. Zvláštností této tabulky je zobrazení údajů o aktuálně vybrané zemině v pravé části rámu. Pokud je v tabulce vybráno více záznamů (zemin), řadí se informace o jednotlivých zeminách za sebou.

Vstupní parametry zemin závisejí na zvoleném materiálovém modelu, resp. materiálovém modelu proudění.

Nejdůležitějšími vstupními parametry jsou modul pružnosti zeminy E  a Poissonovo číslo (zadává se u všech modelů), dále pak úhel vnitřního tření a soudržnost zeminy u nelineárních modelů. Program modeluje ustálený stav po redistribuci pórových tlaků a používá tedy efektivní parametry úhlu vnitřního tření φef, a soudržnosti cef.

Vstupní parametry zemin se liší také podle zadaného módu zadávání. Při zapnutí rozšířených možností programu (zadává se v rámu "Nastavení") lze zadat i speciální parametry ovlivňující materiálový model. (např. Biotův parametr, Efektivní objemový modul vody atp.). Tyto parametry jsou pro drtivou většinu výpočtů nepodstatné a jsou určeny spíše pro vědecké studie.

Ve výpočtu lze jednotlivé materiálové modely kombinovat - každá zemina může mít vlastní materiálový model.

Přidání zeminy se provádí v dialogovém okně "Přidání nových zemin".

Data zadaných zemin lze kopírovat v rámci všech programů GEO5 pomocí "Geoschránky".

Rám "Zeminy"

Essayez GEO5 gratuitement sans limitation des calculs.