Nous vous avons envoyé un message électronique.

Nous sommes désolés mais nous n'avons pas pu vous envoyer le lien sur votre courriel. Veuillez vérifier votre adresse électronique.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Aide contextuelle

GEO5

Tree
Settings
Produit:
Program:
Langue:

Ostění

Rám "Ostění" obsahuje tabulku se seznamem zadaných ostění. Tento rám je v programu dostupný, jestliže je v rámu "Nastavení" zapnut režim "Tunely". Modul "Ostění - MKP" zjednodušuje práci s modelováním a umísťováním jednotlivých ostění tunelů.

Pro práci s ostěními se spouští samostatný modul (aplikace) "Ostění - MKP". Volné body, volné linie, zahuštění linií, kotvy, nosníky a zatížení nosníků, které se vytvoří v tomto modulu, se přenášejí do programu MKP. V programu "MKP" se tyto prvky chovají standardně, pouze s tím rozdílem, že je není možné editovat. Editaci je nutné provádět pouze v modulu "Ostění - MKP".

Přidání ostění se provádí v modulu "Ostění - MKP". Zadaná ostění lze také editovat na desktopu pomocí aktivních objektů.

Rám "Ostění"

Stisknutím tlačítka "Umístit" se otevře dialogové okno "Úprava umístění ostění" a v něm lze upravit souřadnice umístění ostění. Měnit umístění ostění lze v programu MKP, bez nutnosti spouštět modul "Ostění - MKP".

Dialogové okno "Úprava umístění ostění"

Essayez GEO5 gratuitement sans limitation des calculs.