Nous vous avons envoyé un message électronique.

Nous sommes désolés mais nous n'avons pas pu vous envoyer le lien sur votre courriel. Veuillez vérifier votre adresse électronique.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Aide contextuelle

GEO5

Tree
Settings
Produit:
Program:
Langue:

Rozhraní

V rámu "Rozhraní" se zadávají jednotlivá rozhraní zemin. Podrobný popis práce s rozhraními je popsán zde.

Šířku úlohy většinou odhadneme bez větších problémů (je nutné dát pozor hlavně u stabilitních problémů na dostatečné okolí stavby) - velice podstatná je ale i hloubka sítě. Konec sítě je možné si představit jako nestlačitelné podloží. Není-li v daném geologickém profilu nestlačitelné podloží, můžeme předpokládat, že v určité vzdálenosti od zatížení či kontaktu konstrukce s podložím vymizí vnitřní síly a nebude tudíž ani docházet k deformaci. V této vzdálenosti pak zadáme hranice světa úlohy.

Nejsme-li si jisti správným rozsahem úlohy, pak je vhodné se řídit tímto postupem:

  • Nejprve zadáme větší svět s hrubou sítí a spočteme změny napjatosti v masívu.
  • V dalším kroku již upřesníme velikost světa (místa, kde nedošlo k deformacím ani ke změnám napětí můžeme oříznout), znovu vygenerujeme hustší síť a provedeme nový, přesnější výpočet.

Rozhraní můžeme i importovat z ostatních programů systému GEO přes schránku (clipboard).

Program umožňuje import a export rozhraní ve formátu *.DXF. Zadaná rozhraní lze kopírovat v rámci všech 2D programů GEO5 pomocí "Geoschránky".

Rám "Rozhraní"

Essayez GEO5 gratuitement sans limitation des calculs.