Nous vous avons envoyé un message électronique.

Nous sommes désolés mais nous n'avons pas pu vous envoyer le lien sur votre courriel. Veuillez vérifier votre adresse électronique.

Aide contextuelle

GEO5

Tree
Settings
Produit:
Program:
Langue:

Lineární průběh modulu reakce podloží

Modul reakce podloží v hloubce z se vypočte ze vztahu:

kde:

d

-

průměr piloty [m]

l

-

délka piloty [m]

k

-

parametr zeminy podle Bowlese [MN/m3]

r

-

redukovaná šířka piloty [m], která se vypočte podle vztahu:

kde:

d

-

průměr piloty [m]

β

-

úhel roznášení - zadává se v závislosti na úhlu vnitřního tření zeminy v rozmezí φ/4 ÷ φ

Orientační hodnoty modulu k [MN/m3] podle Bowlese:

ulehlý písčitý štěrk

220 - 400

středně ulehlý štěrk

155 - 300

střednězrněný písek

110 - 280

jemný písek

80 - 200

tuhý jíl

60 - 220

tuhý jíl nasycený

30 - 110

plastický jíl

40 - 140

plastický jíl nasycený

10 - 80

měkký jíl

2 - 40

Literatura:

Bowles, J. E.: Foundations Analysis and Design. 5. vydání, New York: McGraw-Hill Book Company, 1997, ISBN 0-07-118844-4, kapitola 16-15.2, s. 941 (tabulka 16-4).

Pochman, R.; Šimek, J.: Pilotové základy - Komentář k ČSN 73 1002. 1. vydání, Praha, Vydavatelství norem, 1989, 80 s.

Essayez GEO5 gratuitement sans limitation des calculs.