Nous vous avons envoyé un message électronique.

Nous sommes désolés mais nous n'avons pas pu vous envoyer le lien sur votre courriel. Veuillez vérifier votre adresse électronique.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Aide contextuelle

GEO5

Tree
Settings
Produit:
Program:
Langue:

Program Stabilizační pilota

Program je určen k návrhu pilotových stěn, které stabilizují sesuv svahu resp. zpevňují svah. Základem je výpočet konstrukce v programu Stabilita svahu, ze kterého se přenese spočtené zatížení do programu Stabilizační pilota. Zde lze dále ověřit navrženou konstrukci - spočítat vnitřní síly na pilotách, jejich deformace a posoudit únosnost materiálu a výztuže pilot.

Nápověda k programu "Stabilizační pilota" zahrnuje mimo jiné následující oblasti:

  • Zadávání dat v jednotlivých rámech:

Projekt

Nastavení

Profil

Modul Kh

Zkoušky presiometr

Zkoušky DMT

Zeminy

Geometrie

Materiál

Stanovení tlaku

Hornina

Přiřazení

Líc konstrukce

Terén

Voda

Přitížení

Zadané síly

Kotvy

Podpory

Zemětřesení

Nastavení fáze

Výpočet

Dimenzování

Únosnost kotev

  • Teorie k výpočtům v programu "Stabilizační pilota":

Napětí v zemině

Zemní tlaky

Pažení posudek

Stabilizační pilota

Dimenzování železobetonových konstrukcí

Dimenzování ocelových průřezů

Essayez GEO5 gratuitement sans limitation des calculs.