Nous vous avons envoyé un message électronique.

Nous sommes désolés mais nous n'avons pas pu vous envoyer le lien sur votre courriel. Veuillez vérifier votre adresse électronique.

Aide contextuelle

GEO5

Tree
Settings
Produit:
Program:
Langue:

Terén - rovinná a polygonální smyková plocha

V rámu "Terén" jsou pro zadání terénu dostupné dvě volby. Terén se může zadat pomoci úseků skalního svahu nebo pomoci souřadníc X a Z. Rám obsahuje tabulku se seznamem zadaných úseků skalního svahu nebo se seznamem souřadníc jednotlivých bodů terénu. Svah je v program orientován vždy zleva doprava.

Při způsobu zadávaní úseků skalního svahu (sklon a délka) se v horní části rámu zadávají souřadnice počátku - prvního bodu terénu, na který pak navazují zadané úseky.

Přidání úseků se provádí v dialogovém okně "Nový úsek". Zadané úseky lze také editovat na desktopu pomocí aktivních objektů.

Úsek je možno zadat sklonem úseku, celkovou délkou úseku, vodorovnou délkou a výškou úseku skalního svahu. Zadávají se vždy jen dvě zvolené hodnoty - ostatní hodnoty program dopočte automaticky (je-li zatrženo více vstupních políček, dopočet a zadání se neprovede). Lze modelovat svislé i vodorovné úseky a převisy. Terén musí byt zadán zdola nahoru.

Je-li zadání korektní, program automaticky vykresluje zadávaný úsek na desktopu čárkovanou čarou, takže  před potvrzením zadání úseku tlačítkem "Přidej" je vidět, zda je úsek zadán správně.

Rám "Terén - Sklon a délka"

Při způsobu zadávaní pomocí souřadnic se terén zadáva vždy zdola nahoru. Přidání bodů se provádí v dialogovém okně "Nový bod". Zadané body lze také editovat na desktopu pomocí aktivních objektů. Lze modelovat svislé i vodorovné úseky a převisy. Program také umožňuje import bodů pomocí tabulkových dat.

Rám "Terén - Souřadnice"

Essayez GEO5 gratuitement sans limitation des calculs.