Nous vous avons envoyé un message électronique.

Nous sommes désolés mais nous n'avons pas pu vous envoyer le lien sur votre courriel. Veuillez vérifier votre adresse électronique.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Aide contextuelle

GEO5

Tree
Settings
Produit:
Program:
Langue:

Zemětřesení

Program umožňuje analyzovat dynamické účinky zemětřesení na geotechnickou konstrukci. Analýzu je možné spustit v kterékoliv fázi budování.

Zemětřesení je definováno formou akcelerogramu, který lze buď vygenerovat, importovat nebo manuálně zadat bod po bodu. Akcelerogram je generovaný tak, aby jeho spektrum pružné odezvy odpovídalo spektru pružné odezvy definované v normě.

Na spodní hranici modelu lze zvolit buďto pevnou či absorpční okrajovou podmínku. Na bočních hranicích modelu jsou použity tzv. free field okrajové podmínky, které zamezují odrazu odcházejících mechanických vln zpět do modelu.

Součástí výpočtu zemětřesení je též výpočet vlastních tvarů a vlastních frekvencí konstrukce. Získané vlastní frekvence jsou nutné k nastavení Rayleighova útlumu. Výsledky analýzy vlastních tvarů včetně modálních faktorů podílů a modálních efektivních hmotností jsou dostupné uživateli.

Pro výpočet zemětřesení je potřeba zvolit "Umožnit dynamický výpočet zemětřesení" v režimu Topologie v rámu "Nastavení".

S touto volbou:

Výstupem dynamické analýzy jsou mechanické veličiny - posunutí, napětí, relativní přetvoření, vnitřní síly, apod. - ve všech časových krocích výpočtu.

Zemětřesení má následující omezení:

  • nelze aplikovat pro úlohy typu "Osová symetrie";
  • v případě materiálových modelů kritického stavu se nepočítá s "dynamickým modulem tuhosti";
  • není umožněn výpočet zemětřesení je-li na svislé hranici modelu zadáno "tuhé těleso".

Podrobnější informace lze nalézt v teoretickém manuálu na našich webových stránkách.

Essayez GEO5 gratuitement sans limitation des calculs.