Nous vous avons envoyé un message électronique.

Nous sommes désolés mais nous n'avons pas pu vous envoyer le lien sur votre courriel. Veuillez vérifier votre adresse électronique.

Aide contextuelle

GEO5

Tree
Settings
Produit:
Program:
Langue:

Hrany

V rámu "Hrany" se zadávají hrany spojující body terénu. Hrany lze zadat dvojím způsobem:

Pomocí tabulky: hrany se zadávají v tabulce. Tlačítkem "Přidat" se otevře dialogové okno "Nová hrana", zadá se pořadové číslo počátečního a koncového bodu, a tlačítkem "Přidej" se vloží do tabulky. Takto lze zadat libovolný počet hran a poté tlačítkem "Storno" dialog uzavřít. Tlačítkem "Upravit" a "Odstranit" lze zadané hrany editovat (v dialogovém okně), nebo mazat (v tabulce lze označit více hran a najednou je smazat - vybrané hrany jsou před smazáním označeny na desktopu červeně). Změna se okamžitě vykresluje na desktopu.

Pomocí myši: mód zadávání pomocí myši se určuje stisknutím tlačítek na vodorovné liště. K dispozici jsou tyto módy:

Přidat

  • hranu lze zadat kliknutím na počáteční a koncový bod levým tlačítkem myši (maska myši se změní - viz obrázek) na desktop - po kliknutí na koncový bod program přidá hranu do tabulky a vykreslí na desktopu - v případě, že hranu nelze zadat (duplicita, křížení a pod.), program na to upozorní dialogovým oknem

Editovat

  • kliknutím levého tlačítka myši na již existující hranu (viz aktivní objekty) se otevře dialogové okno "Editace hrany", ve kterém lze editovat pořadové číslo počátečního a koncového bodu hrany (v dialogovém okně lze využít tlačítek "OK+ " a "OK+")

Odstranit

  • kliknutím levého tlačítka myši na hranu se zobrazí dialogové okno, ve kterém je nutné potvrdit smazání vybrané hrany

Vybírat

  • aktivuje režim grafického výběru hran (typ výběru se nastavuje na liště "Výběry"

Hrany se nesmí křížit s jinými hranami a se zemními úpravami. Mezi dvěma body může být zadána pouze jedna hrana.

Zobrazení kresby na desktopu lze v jakémkoliv režimu zadávání dat upravovat pomocí nastavení v dialogovém okně "Nastavení kreslení" a pomocí tlačítek na nástrojové liště "Ovládání kresby".

Rám "Hrany"

Essayez GEO5 gratuitement sans limitation des calculs.