Nous vous avons envoyé un message électronique.

Nous sommes désolés mais nous n'avons pas pu vous envoyer le lien sur votre courriel. Veuillez vérifier votre adresse électronique.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Aide contextuelle

GEO5

Tree
Settings
Produit:
Program:
Langue:

Analiza osiadania gruntów spoistych

W przypadku gruntów spoistych, wykładnik naprężenia jest równy zero. Dla normalnie skonsolidowanych gruntów uzyskujemy z definicji styczny moduł deformacji (prze modyfikację i całkowanie) Et równanie osiadania gruntu warstwowego utworzonego z gruntów spoistych w postaci:

gdzie:

σor,i

-

pionowa składowa naprężenia geostatycznego w środku itej warstwy

σz,i

-

pionowa składowa przyrostu naprężenia (np. naprężenie na skutek obciążenia konstrukcji) łącznie ze ściskaniem warstwy

mi

-

moduł Janbu w itej warstwie

hi

-

miąższość itej warstwy

Essayez GEO5 gratuitement.