Nous vous avons envoyé un message électronique.

Nous sommes désolés mais nous n'avons pas pu vous envoyer le lien sur votre courriel. Veuillez vérifier votre adresse électronique.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Aide contextuelle

GEO5

Tree
Settings
Produit:
Program:
Langue:

Import_LandXML

Program "Teren" i "Stratygrafia 3D" umożliwia import danych w formacie LandXML. Wybierz pozycję "Import", "Format LandXML" item w menu programu ("Plik") następnie w standardowy sposób wybierz plik do importowania.

Import LandXML

Wczytywane dane pokazywane są w oknie dialogowym, które umożliwia dokonanie wyboru poszczególnych warstw do wczytania w postaci punktów i warstw. To samo okno dialogowe pozwala także na modyfikację jednostek wykorzystywanych przy tworzeniu pliku LandXML. Konstrukcja może być również przesuwana. Program oferuje następujące opcje:

  • nie przesuwaj - ta opcja wczytuje dane w taki sam sposób jak były definiowane
  • automatycznie do zera - ta opcja przesuwa lewy dolny róg konstrukcji do początku układu współrzędnych
  • definiuj - ta opcja umożliwia definiowanie ręczne przesunięcia konstrukcji

Podczas importu program automatycznie dostosowuje wymiary obszaru na podstawie wczytywanych danych.

Elementy LandXML, które mogą być importowane: Jednostki, Wyrównania, PunktyCg, Pakiety, FunkcjePrzestrzenne, Drogi, Powierzchnie, Badania.

Elementy LandXML, które nie moga być importowane: GradeModel, krzywe spiralne z wyłączeniem klotoid.

Wczytywanie danych

Essayez GEO5 gratuitement sans limitation des calculs.