Nous vous avons envoyé un message électronique.

Nous sommes désolés mais nous n'avons pas pu vous envoyer le lien sur votre courriel. Veuillez vérifier votre adresse électronique.

Aide contextuelle

GEO5

Tree
Settings
Produit:
Program:
Langue:

Obciążenie - klin skalny

Ramka "Obciążenie" zawiera tabelę z listą wprowadzonych obciążeń. Dodawanie obciążenia odbywa się w oknie dialogowym "Nowe obciążenie".

Siły obciążenia są wprowadzane do obliczeń stateczności klina skalnego za pomocą rozkładu sił

Geometria klina skalnego wyświetlana jest na ekranie za pomocą widoku 3D lub z wykorzystaniem rzutu stereograficznego.

Ramka "Obciążenie" - klin skalny - widok 3D

Ramka "Obciążenie" - klin skalny - rzut stereograficzny

Essayez GEO5 gratuitement sans limitation des calculs.