Nous vous avons envoyé un message électronique.

Nous sommes désolés mais nous n'avons pas pu vous envoyer le lien sur votre courriel. Veuillez vérifier votre adresse électronique.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Aide contextuelle

GEO5

Tree
Settings
Produit:
Program:
Langue:

Monitory

Ramka "Monitory" zawiera tabelę z listą zdefiniowanych monitorów. Dodawanie monitorów (punktów pomiaru przemieszczeń) wykonywane jest w oknie dialogowym "Nowe monitory".

Można definiować monitory punktowe lub liniowe. Okno dialogowe służy wtedy do podawania współrzędnych monitora i jego aktywności. 

Monitory można również edytować na ekranie za pomocą obiektów aktywnych.

Program umożliwia definiowanie wybranej liczby monitorów punktowych i liniowych w dowolnym punkcie wewnątrz i na zewnątrz konstrukcji. Monitory pełnią kilka funkcji:

  • wyświetlanie wartości zmiennych w danym punkcie (monitor punktowy)
  • wyświetlanie wartości różnicy odległości między dwoma punktami w porównaniu z faza poprzedzającą d[N] lub w porównaniu z fazą definiowania, gdzie N jest numerem fazy (monitor liniowy)

Monitory punktowe przechowują także wartości zmiennych zapisane podczas analizy poszczególnych faz budowy. Mogą one być następnie wprowadzone do raportu z obliczeń lub wykorzystane do tworzenia wykresów.

Lista zmiennych rysowanych dla poszczególnych monitorów ustawiana jest w oknie "Ustawienia monitorów". Do otwarcia okna służy przycisk "Ustawienia" na poziomym pasku narzędzi "Monitory".

Ramka “Monitory”

Essayez GEO5 gratuitement sans limitation des calculs.