Nous vous avons envoyé un message électronique.

Nous sommes désolés mais nous n'avons pas pu vous envoyer le lien sur votre courriel. Veuillez vérifier votre adresse électronique.

Aide contextuelle

GEO5

Tree
Settings
Produit:
Program:
Langue:

Szorstka powierzchnia poślizgu

Jeżeli rozważana jest powierzchnia szorstka (w skali I do 10 m) - istnieje możliwość uwzględnienia falistości powierzchni poślizgu poprzez kąt ν:

gdzie:

α

-

gradient powierzchni poślizgu

αi

-

gradient n-tego uskoku powierzchni poślizgu

Nierówność zwiększa wytrzymałość na rozciąganie τ na powierzchni poślizgu o Δτ:

gdzie:

σn

-

normalne naprężenie działająca w kierunek normalnym do powierzchni poślizgu

ν

-

kąt falistości

Szorstka powierzchnia poślizgu

Literatura:

Miller, S.M. (1988). Modeling Shear Strength at Low Normal Stresses for Enhanced Rock Slope Engineering, Proc. Of 39th Highway Geology Symp, 346-356.

Essayez GEO5 gratuitement sans limitation des calculs.