Nous vous avons envoyé un message électronique.

Nous sommes désolés mais nous n'avons pas pu vous envoyer le lien sur votre courriel. Veuillez vérifier votre adresse électronique.

Aide contextuelle

GEO5

Tree
Settings
Produit:
Program:
Langue:

Projektowanie zbrojenia podłużnego w płytach

Projektowanie zbrojenia wykonywane jest dla obciążeń wywołanych momentem zginającym Msd. Program wyznacza wymagane powierzchnie przekroju zbrojenia na rozciąganie i ściskanie (jeśli zachodzi potrzeba). Przy wymiarowaniu program uwzględnia również warunki minimalnego i maksymalnego stopnia  zbrojenia dla danego przekroju. W pierwszej kolejności program wyznacza położenie osi obojętnej:

Jeżeli położenie osi obojętnej jest poniżej wartości dopuszczalnej (x < xmax), program wyznacza przekrój zbrojenia na rozciąganie Ast ze wzoru:

Jeżeli położenie osi obojętnej jest powyżej wartości dopuszczalnej (x > xmax), program wyznacza zarówno przekrój zbrojenia na ściskanie Asc jak i zbrojenia na rozciąganie Ast, korzystając z poniższego wzoru:

Położenie graniczne osi obojętnej uzyskujemy z:

gdzie:

Wyznaczony stopień zbrojenia weryfikowany jest z zastosowaniem następujących wyrażeń:

gdzie:

Jeśli maksymalny stopień całkowitego zbrojenia ρmax zostanie przekroczony, program informuje użytkownika, że dla danego przekroju nie można zaprojektować zbrojenia podłużnego.

Essayez GEO5 gratuitement sans limitation des calculs.