Nous vous avons envoyé un message électronique.

Nous sommes désolés mais nous n'avons pas pu vous envoyer le lien sur votre courriel. Veuillez vérifier votre adresse électronique.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Aide contextuelle

GEO5

Tree
Settings
Produit:
Program:
Langue:

Współpraca programów

W niektórych przypadkach istnieje możliwość uruchomienia nowego programu z poziomu aktualnie uruchomionego programu. Na przykład, program "Ściana oporowa" umożliwia uruchomienie programu "Stateczność zbocza" w celu sprawdzenia stateczności zewnętrznej konstrukcji bądź programu "Fundament bezpośredni" do sprawdzenia nośności fundamentów konstrukcji.

Nowy program pobiera dane konstrukcyjne, a następnie funkcjonuje jako osobny program - zamykanie programu nieco się jednak różni. Naciśnięcie przycisku "Zakończ i prześlij dane" (po prawej pod paskami narzędzi) zamyka program, a dane analizy przekazywane są do pierwotnego programu. Nie dzieje się tak jednak w przypadku zamknięcia programu za pomocą przycisku "Zakończ bez transferu danych".

Program, podczas jego pierwszego uruchomienia, tworzy dane konstrukcyjne i przekazuje wymiary konstrukcji, dane geologiczne, obciążenia, dodatkowe obciążenia oraz pozostałe dane. Następnie, program wymaga wprowadzenia dodatkowych danych, np. metodę analizy, ustawienia analizy, powierzchnie poślizgu, fazy budowy, itp.

Podczas ponownego uruchomienia programu (jest to zawsze konieczne, jeżeli w oryginalnym programie zostały wprowadzone zmiany), program ponowne generuje dane do przekazania, ale zachowuje dane już wprowadzone w tym programie. Na przykład, podczas łączenia oryginalnego programu z programem "Fundament bezpośredni", nowy program zachowuje dodatkowo wprowadzoną podsypkę piaskowo-żwirową razem z wprowadzonym gruntem - wymiary fundamentów, geometria fundamentów oraz profil geologiczny są jednak ponownie generowane na podstawie danych z programu wyjściowego.

Niektóre działania nie są dozwolone w nowym programie - np. zmiana podstawowych ustawień projektu, jednostek, itp. Wygenerowane zadanie można jednak zapisać do nowego pliku danych za pomocą przycisku "Zapisz jako" i pracować z nim, jak z dowolnym niezależnym zadaniem.

Uruchomienie programu "Fundament bezpośredni" z programu "Ściana kątowa"

Essayez GEO5 gratuitement sans limitation des calculs.