Nous vous avons envoyé un message électronique.

Nous sommes désolés mais nous n'avons pas pu vous envoyer le lien sur votre courriel. Veuillez vérifier votre adresse électronique.

Aide contextuelle

GEO5

Tree
Settings
Produit:
Program:
Langue:

Wymiarowanie ściany murowanej według AS 3700

Zbrojona ściana jest weryfikowana ze względu na obciążenia na skutek momentu zginającego, siły tnącej oraz połączenia siły normalnej i momentu zginającego. Jeżeli rozważane jest obciążenie na skutek siły normalnej, istnieje również konieczność określenia smukłości Sr.

Obliczenie elementów na ściskanie i zginanie

gdzie:

Fd

-

obliczeniowa siła ściskającą działająca na przekrój poprzeczny

ϕ

-

współczynnik redukcji wydajności  - 0,75

ks

-

współczynnik redukcji przyjęty jako 1,18 - 0,03Sr lecz nie większy niż 1,0

uc

-

charakterystyczna, niewspółkońcowa wytrzymałość na ściskanie ściany murowanej

m

-

charakterystyczna wytrzymałość na ściskanie ściany murowanej

Ab

-

pole uwarstwowione murowanego przekroju poprzecznego

fsy

-

obliczeniowa granica plastyczności zbrojenia

As

-

całkowite pole przekroju poprzecznego głównego zbrojenia

Obliczenie elementów na zginanie

gdzie:

Md

-

obliczeniowa siła ściskająca działająca na przekrój poprzeczny

ϕ

-

współczynnik redukcji wydajności  - 0,75

fsy

-

obliczeniowa granica plastyczności zbrojenia

Asd

-

część pola przekroju poprzecznego głównego zbrojenia na rozciąganie zastosowana dla celów obliczeniowych w zbrojonym elemencie ściany murowanej

mniejszy od i Ast

m

-

charakterystyczna wytrzymałość na ściskanie ściany murowanej

d

-

efektywna głębokość zbrojonego elementu ściany murowanej

fuc

-

charakterystyczna, niewspółkońcowa wytrzymałość na ściskanie ściany murowanej

Ścinanie w ścianie poza płaszczyzną

Ściana zbrojona poddana ścinaniu poza płaszczyzną powinna być taka, że:

ale nie większa niż:

gdzie:

Vd

-

obliczeniowa siła ściskająca działająca na przekrój poprzeczny ściany murowanej

ϕ

-

współczynnik redukcji wydajności -  0,75

vm

-

charakterystyczna wytrzymałość na ścinanie zbrojonej ściany murowanej - 0,35 Mpa

d

-

efektywna głębokość zbrojonej ściany murowanej

fvs

-

obliczeniowa wytrzymałość na ścinanie głównego zbrojenia - 17,5 Mpa

fsv

-

obliczeniowa granica plastyczności zbrojenia

Ast

-

pole przekroju poprzecznego całkowicie zakotwionego zbrojenia podłużnego w strefie naprężenia przekroju poprzecznego

Essayez GEO5 gratuitement sans limitation des calculs.