Nous vous avons envoyé un message électronique.

Nous sommes désolés mais nous n'avons pas pu vous envoyer le lien sur votre courriel. Veuillez vérifier votre adresse électronique.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Aide contextuelle

GEO5

Tree
Settings
Produit:
Program:
Langue:

Podparcie liniowe

Ramka "Podparcie liniowe" zawiera tabelę z listą zdefiniowanych podparć liniowych. Dodawanie podparć liniowych wykonywane jest w oknie dialogowym "Nowe podparcia liniowe".

Lokalizację podparcia liniowego można wybrać z listy rozwijanej (linia siatki lub odcinek terenu).

Wprowadzone podparcia liniowe można również edytować na ekranie za pomocą obiektów aktywnych. W programie zastosowano następujące układy współrzędnych.

Program zawiera moduł automatycznej generacji standardowych warunków brzegowych. Dlatego, dla większości zadań definiowanie warunków brzegowych nie jest wymagane.

Przyporządkowywanie podparć do linii wymaga najpierw wybrania rodzaju linii (linia swobodna, element brzegowy, linia siatki).

Uwzględniane są następujące rodzaje podparć liniowych:

  • swobodne
  • utwierdzone
  • przemieszczeniowe

Ramka “Podparcia liniowe”

Essayez GEO5 gratuitement sans limitation des calculs.