Nous vous avons envoyé un message électronique.

Nous sommes désolés mais nous n'avons pas pu vous envoyer le lien sur votre courriel. Veuillez vérifier votre adresse électronique.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Aide contextuelle

GEO5

Tree
Settings
Produit:
Program:
Langue:

Ustawienia

Ramka "Ustawienia" służy do definiowania podstawowych ustawień programu, takich jak normy i teorie stosowane w obliczeniach, sposób zapewnienia bezpieczeństwa konstrukcji czy poszczególne współczynniki obliczeniowe.

Programy zawierą nie tylko predefiniowane Ustawienia podstawowe dla poszczególnych krajów, ale również umożliwiają stworzenie własnych Ustawień użytkownika, które mogą być zapisywane i wykorzystywane we wszystkich programach GEO5.

Przycisk "Wybierz" umożliwia dokonanie wyboru wcześniej utworzonego ustawienia z "Listy ustawień".

Przycisk "Administrator ustawień" otwiera okno dialogowe "Administrator", w którym możliwe jest przeglądanie i modyfikowanie poszczególnych ustawień. W tym miejscu można także zidentyfikować ustawienia widoczne na Liście ustawień. Dane z Administratora ustawień mogą być eksportowane i importowane.

Za pomocą przycisku "Dodaj do administratora" możliwe jest tworzenie ustawień własnych użytkownika, które są następnie dodawane do Administratora ustawień.

Przycisk "Edytuj" pozwala na szybką wizualizację oraz edycję bieżącego Ustawienia w użytkowanym programie. Modyfikacja dowolnego parametru zmienia status (nagłówek) Ustawiania na "definiowanie dla bieżącego zadania". Poszczególne obliczenia są wówczas przeprowadzane z wykorzystaniem tego lokalnego ustawienia. Jeśli użytkownik zdecyduje, że bieżące ustawienie będzie również właściwe dla innych zadań, może dodać je do "Administratora ustawień" poprzez wciśnięcie przycisku "Dodaj do administratora".

Ustawienie "Definiowanie dla bieżącego zadania" jest zwykle tworzone w przypadku importu starszych danych.

Ustawień parametrów analizy należy dokonać w zakładce "Materiały i normy".

W ramce tej dokonuje się wyboru rodzaju badania (CPT, SPT, PMT) stosowanego do analizy nośności i osiadania. Stosownie do wyboru badania polowego, wyświetlana jest następnie ramka "Badania CPT", "Badania SPT" lub "Badania PMT".

W przypadku badań CPT, należy także dokonać wyboru metody analizy nośności (Meyerhof, Schmertmann, Skempton).

Jeśli zastosowana jest metoda Meyerhofa (Badania CPT lub Badania SPT), wówczas ramki "Profil", "Grunty" oraz "Przyporządkowanie" nie są wyświetlane. Wszystkie obliczenia wykonywane są wyłącznie z wykorzystaniem badań polowych.

Dla nośności poziomej należy dokonać wyboru rodzaju analizy (w warunkach z odpływem lub w warunkach bez odpływu).

W ramce Ustawienia można również zdecydować czy chcemy, aby liczone były osiadania i/lub przeprowadzona klasyfikacja gruntów.

Ramka "Ustawienia"

Essayez GEO5 gratuitement sans limitation des calculs.