Nous vous avons envoyé un message électronique.

Nous sommes désolés mais nous n'avons pas pu vous envoyer le lien sur votre courriel. Veuillez vérifier votre adresse électronique.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Aide contextuelle

GEO5

Tree
Settings
Produit:
Program:
Langue:

Obszary sprężyste

Ramka "Obszary sprężyste" zawiera tabelę zdefiniowanych obszarów sprężystych.

Definiowanie obszarów sprężystych wykonuje się tak samo jak definiowanie warstw.

W przypadku obciążenia naprężeniem osiągającym granicę plastyczności grunt doświadcza deformacji, która utrzymuje się także po odciążeniu. Tego typu odkształcenie trwałe nazywane jest odkształceniem plastycznym i może być modelowane za pomocą standardowych modeli takich jak Mohr-Coulomb i Drucker-Prager lub modeli zaawansowanych, np. Cam-Clay.

W celu stłumienia rozwoju odkształceń plastycznych w wybranym obszarze i w wybranej fazie można zastosować funkcję "Obszary sprężyste". Obszary sprężyste definiuje się w danej fazie budowy w postaci wielokąta. Każdy element, który - przynajmniej częściowo - znajduje się w tym obszarze pozwala wyłącznie na rozwój odkształceń sprężystych.

Ramka "Obszary sprężyste"

Obszary sprężyste wpływają jedynie na zachowanie masywu gruntowego opisanego modelami:

Zachowanie innych modeli pozostaje niezmienione.

Essayez GEO5 gratuitement sans limitation des calculs.