Nous vous avons envoyé un message électronique.

Nous sommes désolés mais nous n'avons pas pu vous envoyer le lien sur votre courriel. Veuillez vérifier votre adresse électronique.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Aide contextuelle

GEO5

Tree
Settings
Produit:
Program:
Langue:

Obciążenie

Ramka "Obciążenie" zawiera tabelę z listą zdefiniowanych obciążeń. Dodawanie obciążenia wykonuje się w oknie dialogowym "Nowe obciążenie".

Fundament obciążany jest zawsze w punkcie kontaktu słupa z fundamentem. Program wyznacza automatycznie ciężar własny fundamentu oraz ciężar nadkładu gruntu.

Program umożliwia także import obciążeń. Służy do tego celu przycisk "Importuj".

Ramka "Obciążenie"

Essayez GEO5 gratuitement sans limitation des calculs.