Nous vous avons envoyé un message électronique.

Nous sommes désolés mais nous n'avons pas pu vous envoyer le lien sur votre courriel. Veuillez vérifier votre adresse électronique.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Aide contextuelle

GEO5

Tree
Settings
Produit:
Program:
Langue:

Ustawienia wizualizacji wyników

Okno dialogowe "Płyta - ustawienia wizualizacji wyników" służy do wyboru zmiennych (parametrów), które mają być prezentowane oraz sposobu ich wizualizacji. Poszczególne ustawienia można potem zapisać, korzystając z paska narzędzi "Wyniki". 

Zakładka "Podstawowe" służy do definiowania podstawowych parametrów prezentacji wyników, wyboru parametrów i prezentacji informacji o siatce. W celu zdefiniowania sposobu wizualizacji innych wyników, należy następnie zastosować kolejne zakładki w tym oknie.

Okno dialogowe "Płyta - ustawienia wizualizacji wyników"

Essayez GEO5 gratuitement.