Nous vous avons envoyé un message électronique.

Nous sommes désolés mais nous n'avons pas pu vous envoyer le lien sur votre courriel. Veuillez vérifier votre adresse électronique.

Aide contextuelle

GEO5

Tree
Settings
Produit:
Program:
Langue:

Import badań

Przycisk "Importuj" otwiera okno dialogowe "Rodzaj nowego badania". W oknie tym, należy określić rodzaj badania, które będzie importowane.

Okno dialogowe "Rodzaj nowego badania"

Program "Stratygrafia 3D" umożliwia import następujacych badań polowych:

Otwór

*.txt, *.xlss, *.csv, *.ods

-

ogólny format tekstowy lub tabelaryczny

*.son,*.so2

-

format danych stosowany w Republice Czeskiej i Słowacji, z oprogramowania GeProDo

Otwór studzienny (Otwór studzienny)

*.txt, *.xlss, *.csv, *.ods

-

ogólny format tekstowy lub tabelaryczny

*.hyd,*.hyv

-

format danych stosowany w Republice Czeskiej i Słowacji, pochodzi oryginalnie z programu GeProDo

Sondowanie statyczne CPT (Cone Penetration Test)

*.txt, *.xlss, *.csv, *.ods

-

ogólny format tekstowy lub tabelaryczny

*.spe

-

format danych stosowany w Republice Czeskiej i Słowacji, z oprogramowania GeProDo

*.cpt

-

standard plików tekstowych stosowany powszechnie w Holandii (np. w programach Geodelft M-Serie), służący do wprowadzania rzędnych poszczególnych punktów i wartości oporu na stożku (może obejmować więcej badań CPT)

*.cpt

-

plik tesktowy Geotech AB CPT

*.cpt

-

plik tekstowy Gouda Geo CPT

*.cpt

-

plik tekstowy Hogentogler CPT

*.gef

-

GEF (Geotechnical Exchange Format) jest ogólnym językiem przechowywania i transferu informacji geotechnicznych.

Szczególowe informacje na ten temat dostępne są na: https://publicwiki.deltares.nl/display/STREAM/GEF-CPT

*.ags

format wykorzystywany do transferu danych geotechnicznych w Wielkiej Brytanii.

Szczególowe informacje na ten temat dostępne są na: http://www.agsdataformat.com/datatransferv4/intro.php

Sondowania dynamiczne DPT (Dynamic Probing Test)

*.txt, *.xlss, *.csv, *.ods

-

ogólny format tekstowy lub tabelaryczny

*.pen

-

format danych stosowany w Republice Czeskiej i Słowacji, z oprogramowania GeProDo

Sondowania SPT (Standard Penetration Test)

*.txt, *.xlss, *.csv, *.ods

-

ogólny format tekstowy lub tabelaryczny

DMT (Dilatometric Test)

*.txt, *.xlss, *.csv, *.ods

-

ogólny format tekstowy lub tabelaryczny

*.uni

-

standardowy i uniwersalny format importu danych pomiarowych uzyskanych z badań dylatometrycznych

Sondowania presjometryczne PMT (Pressumetric Test)

*.txt, *.xlss, *.csv, *.ods

-

ogólny format tekstowy lub tabelaryczny

W przypadku importu ogólnego formatu tekstowego lub tabelarycznego istnieje możliwość wyboru konkretnego system jednostek w celu przechowywania danych badania. Podczas importowania program automatycznie konwertuje przyjęty system jednostek na system jednostek wykorzystywany w programie.

Jeśli wykorzystują Państwo inny rodzaj plików tekstowych w badaniach CPT, nie dostępny w programie, zachęcamy do kontaktu z nami hotline@fine.cz - zostanie wprowadzony w kolejnej wersji programów.

Essayez GEO5 gratuitement sans limitation des calculs.