Nous vous avons envoyé un message électronique.

Nous sommes désolés mais nous n'avons pas pu vous envoyer le lien sur votre courriel. Veuillez vérifier votre adresse électronique.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Aide contextuelle

GEO5

Tree
Settings
Produit:
Program:
Langue:

Analiza ścian wykopów

Obliczenia według EN 1997 wprowadzają różne współczynniki częściowe zgodnie z wybranym Podejściem obliczeniowym (DA).

Projektowanie konstrukcji według EN 1997-1 generalnie bazuje na teorii stanów granicznych.

Redukcja obciążeń (DA1, DA2, DA3):

W programach uwzględniających całościowe parcie gruntu (Parcie gruntu, Ściana projekt, Ściana analiza) przez współczynniki częściowe mnoży się poszczególne składowe parcia oddziałującego na konstrukcję.

Podstawowym założeniem analizy jest, przyjęcie że czynne parcie gruntu oddziałuje niekorzystnie, podczas gdy bierne parcie gruntu uważane jest za oddziaływanie korzystne. Poszczególne wykresy parcia mnożone są przez odpowiedni współczynnik częściowy.

Redukcja materiałów (DA1, DA3):

Parametry masywu gruntowego są automatycznie redukowane z użyciem odpowiednich współczynników częściowych.

Redukcja odporu (DA2): jest uwzględniana. Współczynnik częściowy do odporu redukuje odpór gruntu (parcie bierne) na licu konstrukcji.

W uproszczeniu można podać: DA1 - Kombinacja 2, DA2 i DA3 zwiększają wartość parcia czynnego i zmniejszają wartość parcia biernego, podczas gdy DA1 - Kombinacja 1 jedynie zwiększa wartość parcia czynnego.

Podejście to może więc, w niektórych przypadkach, zmieniać zachowanie się konstrukcji i podawać błędne wyniki. W związku z tym, należy zachować ostrożność przy redukcji wprowadzanych parametrów.

Reakcja ściany po odciążeniu

Essayez GEO5 gratuitement sans limitation des calculs.