Nous vous avons envoyé un message électronique.

Nous sommes désolés mais nous n'avons pas pu vous envoyer le lien sur votre courriel. Veuillez vérifier votre adresse électronique.

Aide contextuelle

GEO5

Tree
Settings
Produit:
Program:
Langue:

Schodkowa powierzchnia poślizgu

Jeżeli bryła skalna zawiera układ równoległych nieciągłych pęknięć nachylonych do górnego lica skały, a drugi układ jest niewyróżniony, wówczas istnieje możliwość rozważenia formacji schodkowej (poszarpanej) powierzchni poślizgu w bryle skały. Powierzchnię tą można wprowadzić do programu za pomocą teorii Calla i Nicholas’a, która zwiększa opór na schodkowej powierzchni poślizgu o Δτ.

gdzie:

σn

-

normalne naprężenie działające w kierunku normalnym do powierzchni poślizgu

ν

-

kąt falistości

T

-

efektywna wytrzymałość na ścinanie stopni w nienaruszonej skale

k

-

część wysokości ht powiązana ze schodkami nienaruszonej skały (nie utworzone przez drugorzędny układ płaszczyzn)

ht

-

normalna wysokość schodkowego klina spoczywającego na nachylonej powierzchni głównego układu nieciągłych płaszczyzn

T0

-

wytrzymałość na rozciąganie nienaruszonej skały

Schodkowa powierzchnia poślizgu

Literatura:

W.S. Dershowitz, H.H. Einstein - Characterizing rock joint geometry with joint system models Journal Rock Mechanics and Rock Engineering, Springer Wien ISSN 0723-2632 , Issue Volume 21, Number 1 / January, 1988 Pages 21-51.

Essayez GEO5 gratuitement sans limitation des calculs.