Nous vous avons envoyé un message électronique.

Nous sommes désolés mais nous n'avons pas pu vous envoyer le lien sur votre courriel. Veuillez vérifier votre adresse électronique.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Aide contextuelle

GEO5

Tree
Settings
Produit:
Program:
Langue:

Eksport IFC (BIM)

Programy GEO5umożliwiają eksport danych do formatu IFC. Format ten wykorzystywany jest jako platforma wymiany pomiędzy programami w zakresie modelowania informacji o konstrukcji (BIM - Building Information Modelling).

Opcja eksportu dostępna jest w menu "Plik" / "Eksport" / "Format IFC".

Eksport IFC

Programy umożliwiają eksport danych graficznych zgodnych z konstrukcją w wizualizacji 3D. Inną częścią eksportu IFC są dane nie-graficzne, które można importować do programów stron trzecich. Przykładowo mogą to być następujące dane:

  • parametry materiałowe konstrukcji (beton, stal, konstrukcje murowane)
  • parametry gruntów (warstwy, profile, odpór na licu...)
  • charakterystyki przekrojowe konstrukcji zabezpieczających (pali, grodzic, ścian szczelinowych...)
  • parametry konstrukcji wsporczych (kotew, gwoździ, rozpór)
  • parametry elementów spoza konstrukcji (obciążenia, woda, odpór na licu, zdefiniowane siły...)
  • podstawowe parametry badań polowych i profili gruntowych

Przed eksportem istnieje możliwość dokonania wyboru wymaganych danych.

Wybór wymaganych danych

Struktura wizualizowanych danych zależy calkowicie od programu, który jest wykorzystywany. Ze względu na przejrzystość i funkcjonalność rekomendujemy np. BIM Vision, Tekla BIMsight, Xbim Xplorer.

Przykład konstrukcji importowanej do programu "BIM Vision"

Eksport danych IFC będzie objaśniany oraz udoskonalany w dalszym rozwoju programu według rzeczywistych potrzeb użytkowników.

Essayez GEO5 gratuitement sans limitation des calculs.